تاریخ انتشار: 2020/06/10 - 17:31

انتشار دست نوشته مربوط به فرماندار سابق بندرماهشهر/مشارکت صنایع پتروشیمی در توسعه ورزش، ابعاد امنیتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

دست نوشته‌ای مربوط به سال ۱۳۹۳ از منصور قمر فرماندار سابق بندرماهشهر از سوی یکی از فعالین‌ ورزش‌ به دست ماه‌اسپورت‌ رسیده که در آن به اهمیت ورزش خطاب به صنایع پتروشیمی‌ تاکید شده است.
منصور قمر در این دست‌نوشته به لزوم‌ مشارکت جدی صنایع پتروشیمی و همراهی آنان‌ با مدیریت شهری و حمایت همه‌جانبه‌ از ورزشکاران‌ (آقایان و بانوان) اشاره کرده و توسعه ورزش را مرتبط با ابعاد امنیتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دانسته است.

قمر وفور استعداد های ورزشی در ماهشهر،‌ بندرامام، چمران، طالقانی و حومه را نعمتی‌ برای بهبود سلامت جسمی، روحی و حتی تولید شغل و کاهش بیکاری و امنیت دانسته است و به صنایع تاکید کرده با حمایت از ورزشکاران به افزایش تولید و صنعتی پویا دست یابند

متن کامل یادداشت به شرح زیر می باشد

چرا باید به توسعه ورزش اهمیت داده شود؟

با توسعه فراگیر ورزش به شهروند فعال و با آنان به صنایع پویا خواهیم رسید

✅پیشنهاد: مشارکت جدی صنایع پتروشیمی و همراهی آنان با مدیریت شهری در حمایت همه جانبه از ورزش، ورزشکاران و ورزش دوستان

✅توضیحات: در عصر کنونی مقوله ورزش در اهداف مختص قهرمانی و مدال گرفتن خلاصه نمی شود، اثبات گردیده توسعه ورزش ابعاد گسترده ایی را با نگاه مثبت از جمله ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است
لذا با عنایت به وفور استعداد ورزشی در شهرستان(بندرماهشهر، بندرامام، شهرچمران، شهرک طالقانی و روستاها) اعم از آقایان و بانوان، همچنین وجود بیش از ۳۰هزار نیروی کار در صنایع پتروشیمی می طلبد تا صنایع نسبت به محیط بیرون از خود بیش از گذشته حساس باشند چرا که توسعه ورزش موجب خواهد شد تا شهرستان تبدیل به یک منطقه پیرامونی فعال توأم با سلامت جسمی و روحی گردد و در نتیجه با نیروی کار فعال شاهد بهبود کار و تولید در صنایع باشیم

از طرفی کمک به ورزشکار برای حرفه ای و نیمه حرفه ای شدن موجب می شود آنها با هنر ورزشی خود به منابع مالی نسبی دست پیدا کرده که خود از عوامل اشتغال به حساب می‌آید
در چنین شرایطی است که امنیت شغلی، جسمی و روحی پیرامون صنایع و محیط کار باعث می شود تا مدیران محترم با کمترین دغدغه ذهنی با هدف رسیدن به صنایع پویا برنامه های تولیدی_صنعتی خود را به اجرا دربیاورند

ارسال دیدگاه