تاریخ انتشار: 2019/03/09 - 9:33

پایان مسابقات انتخابی کشور قویترین مردان خوزستان به میزبانی شهر بندرامام خمینی(ره)

مسابقات قوی‌ترین مردان استان خوزستان انتخابی کشور که در مجتمع فرهنگی ورزشی خلیج‌فارس بندرامام خمینی(ره) برگزار شده بود با مشخص شدن نفرات برگزیده به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری ورزشی”ماه اسپورت”، و به نقل از تسنیم، فرشید علیپور مسئول برگزاری مسابقات قویترین مردان خوزستان اظهار داشت: مسابقات قویترین مردان قهرمانی استان خوزستان انتخاب کشور در مجتمع فرهنگی ورزشی خلیج‌فارس بندر امام خمینی(ره) در سه دسته ۹۰ ، منفی ۱۰۵ و مثبت ۱۰۵ کیلوگرم، برگزار شد.
علیپور درباره سطح مسابقات قویترین مردان خوزستان بیان کرد: مسابقات قویترین مردان خوزستان برای اولین بار با حضور فرامرز خودنگاه رئیس کمیته قویترین مردان برای قضاوت سنگین وزن، برگزار شد.
اردوان قاسمی رئیس هیئت بدنسازی و پروش اندام استان خوزستان درباره سطح برگزاری مسابقات قویترین مردان خوزستان اظهار داشت: مسابقات در سطح بالایی از نظر کیفی و کمی برگزار شد و استقبال خوب مردمی از مسابقات داشتیم.
وی افزود: نفرات اول هر دسته که از لحاظ آمادگی جسمانی در سطح بالایی باشند و برای اعزام به مسابقات قویترین مردان کشوری، انتخاب شدند.
عبدالعلی زبیدی رئیس کمیته قویترین مردان استان خوزستان با اعلام نتایج نفرات برتر اظهار داشت: ۱۹ ورزشکار در این دوره از مسابقات شرکت کردند که نتایج انفرادی و تیمی آن به شرح ذیل است:

فاضل رویاوی از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام‌خمینی(ره) با ۳۱ امتیاز نفر اول دسته ۹۰ کیلوگرم انفرادی
جاسم ظفری از باشگاه نیرو بندرامام‌خمینی(ره) با ۲۲ امتیاز نفر دوم دسته ۹۰ کیلوگرم انفرادی
محمد صدقیان‌نژاد از آبادان با ۱۷ امتیاز نفر سوم دسته ۹۰ کیلوگرم انفرادی
سجاد مظفری از آبادان با ۲۳ امتیاز نفر اول دسته مثبت ۱۰۵کیلوگرم انفرادی
حسین دائمی از باشگاه نیرو بندرامام‌خمینی(ره) با ۲۲ امتیاز نفر دوم دسته مثبت ۱۰۵کیلوگرم انفرادی
فرزاد اسدپوریان از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام‌خمینی(ره) با ۶ امتیاز نفر سوم دسته مثبت ۱۰۵کیلوگرم انفرادی
امین معنوی از باشگاه نیرو بندر‌امام‌خمینی(ره) با ۱۲ امتیاز نفر اول دسته منفی۱۰۵ کیلوگرم انفرادی
ایمان بویری از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام‌خمینی(ره) با ۹ امتیاز نفر دوم دسته منفی۱۰۵ کیلوگرم انفرادی
فواد هوشیار از ایذه با ۶ امتیاز نفر سوم دسته منفی۱۰۵ کیلوگرم انفرادی
باشگاه نیرو بندرامام‌خمینی(ره)، تیم اول
منطقه ویژه اقتصادی بندرامام‌خمینی(ره)، تیم دوم
ستارگان ایذه، تیم سوم

ارسال دیدگاه